Eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissie van het WODC (Ministerie van Justitie) van het onderzoek ‘Evaluatie gedragsaanwijzing woonoverlast’