Huib Hielkema doceert voor de Academie voor de Rechtspraktijk in de Leergang Huurrecht het onderdeel ‘Verplichtingen huurder’