Huib Hielkema verzorgt een cursus over het huurprijzenrecht voor woonruimte voor SDU