Huib Hielkema verzorgt in opdracht van Rechtsbijstandverzekeraar SRK een cursus over het huurrecht aan de juristen en advocaten van SRK