Huib Hielkema verzorgt in opdracht van SDU de cursus huurprijzenrecht woonruimte (open intekening)