Update bemiddelingskosten in ‘Vastgoed’, onafhankelijk platform voor woningmakelaars

Huib Hielkema schreef onlangs een actueel overzichtsartikel over de stand van zaken rond bemiddelingskosten.