Kort nieuws

Huib Hielkema in Begeleidingscommissie Pilot Gedragsaanwijzing van het WODC

Vorig jaar is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek gestart naar een specifieke mogelijkheid om woonoverlast aan te pakken. Het gaat om de evaluatie van een pilot waarbij woningcorporaties overlastgevende huurders door middel van een (eventueel door een rechter bekrachtigde) gedragsaanwijzing proberen te bewegen om hun overlastgevende gedrag te staken. Dit zou de slachtoffers van woonoverlast moeten ontlasten, de doorlooptijden van procedures verkorten en mogelijk de ontruiming van de woning van overlastveroorzakers voorkomen. Het onderzoek moet inzicht geven in de werking van de gedragsmaatregel en de toepassing ervan.

Naar verwachting zal het onderzoek eind 2015 worden afgerond.

Huib Hielkema

Zonnescherm roerend of onroerend?

Servicekosten zijn kosten die de verhuurder bij de huurder in rekening mag brengen voor de levering van diensten en roerende zaken. Vergoeding voor gebruik van onroerende zaken wordt geacht bij de kale huurprijs te zijn inbegrepen. In een uitspraak van de kantonrechter in Oost-Brabant van 15 januari 2015 was de vraag aan de orde of een zonnescherm roerend dan wel onroerend is en daarmee of de verhuurder de kosten van het zonnescherm via de servicekosten mocht doorberekenen aan de huurder.

Een zonnescherm is op zichzelf een roerende zaak, maar kan door het aanbrengen aan de woning als bestanddeel van de woning worden gezien en daarmee door ‘natrekking’ deel gaan uitmaken van de woning en onroerend worden.

De kantonrechter vond in dit geval dat een zonnescherm een roerende zaak is waarvoor de verhuurder bij de huurder servicekosten in rekening kan brengen. De kantonrechter kwam tot dat oordeel omdat de woning zonder de zonwering niet incompleet is en omdat niet is gebleken dat de woning en de zonwering in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd. Ook blijkt niet dat de zonwering niet zonder schade van betekenis kan worden verwijderd, aldus de kantonrechter.

Elsje de Bie