Kosteloos webinar 8 april 2021, heeft de huurder recht op huurkorting in coronatijd?

De inmiddels flinke hoeveelheid rechtspraak laat zien dat de coronaproblematiek in het huurrecht zich laat gelden rond de huurbetaling: heeft de huurder recht op een huurkorting? Zo ja op welke grond en hoeveel huurkorting dan? Worstelden rechters in het begin met het antwoord op deze vraag, inmiddels is de lijn in de rechtspraak steeds duidelijker. Toch zijn er nog de nodige rafelranden en onontgonnen deelterreinen over dit onderwerp.

Hielkema & co presenteert in samenwerking met het  Vastgoedjournaal een webinar over deze actuele problematiek.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens dit praktische en overzichtelijke webinar praat Huib Hielkema,  je bij over de gevolgen van de coronamaatregelen voor huurcontracten. De nadruk van het webinar zal liggen op de verplichting van de huurder om de huur te betalen bij huurcontracten voor bedrijfsruimtes (horeca en winkels).

Tijdens dit webinar komen onder meer onderstaande veel gestelde vragen aan de orde:

 • Wat kan de verhuurder doen als de huurder de huur niet of niet geheel betaalt omdat hij zegt te worden getroffen door de coronamaatregelen?
 • Hoe kan de verhuurder controleren of wat de huurder beweert over zijn betalingsmogelijkheden waar is.
 • Heeft de huurder recht op gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de huur?
 • Of heeft de huurder slechts recht op gehele of gedeeltelijke opschorting van de huurbetaling, met de verplichting de achterstand later in te lopen?
 • Kan de huurder eisen dat hij een omzetafhankelijke huur gaat betalen?
 • Heeft elke huurder recht op een vorm van korting op de huurbetalingsverplichting? Of zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld horecahuurders en winkelhuurders?
 • Hoe oordeelt de rechter over deze vragen en waar let de rechter op?
 • Welke informatie over de bedrijfsvoering van de huurder kan de verhuurder opvragen?
 • Speelt slecht betalingsgedrag van de huurder vóór de coronacrisis een rol bij de beantwoording van deze vragen en, zo ja, hoe?
 • In hoeverre maakt het voor de beantwoording van deze vragen uit of het bedrijf van de huurder wel of niet verplicht moest sluiten?
 • Maakt het voor de beantwoording van deze vragen uit of de verhuurder zelf ook in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis?
 • Maakt het voor de beantwoording van deze vragen uit of de verhuurder door een huurkorting te geven zelf in financiële problemen komt, omdat hij dan zijn eigen verplichtingen niet kan nakomen?
 • Maakt het voor de beantwoording van deze vragen uit of de huurder zijn best heeft gedaan andere bronnen van inkomen of omzet te genereren met zijn bedrijf?
 • Hoe leggen partijen gemaakte afspraken vast over een tijdelijke korting op de huurbetalingsverplichting?
 • Zijn er ook andere typen afspraken te maken tussen verhuurder en huurder?
 • Wat kunnen partijen afspreken af over mogelijke toekomstige lockdowns?
 • Hoe kan de verhuurder zich in huurcontracten beter wapenen tegen huurbetalingsproblemen in de toekomst als gevolg van pandemieën?

Al deze vragen zijn rechtstreeks ontleend aan de praktijk van alle dag. Als u het webinar hebt bijgewoond weet u beter waar u aan toe bent en staat u sterker in geschillen over deze materie.

Aanmelden?
Deelname aan de webinar van 8 april is gratis. Klik hier op aanmelden en vul het formulier in of stuur een mail met daarin je gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ‘Corona en huurbetaling’. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden.