Kraakwetgeving aangenomen; Het Parool stelde ons er vragen over

Op 30 maart 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over het aanscherpen van de kraakwetgeving aangenomen. Al eerder berichtten we daarover. Nu het wetsvoorstel is aangenomen, kan een strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden op korte termijn plaatsvinden. De rechter-commissaris moet daarover binnen 72 uur een beslissing nemen, zodat de beslistermijn kort is.

Het wetsvoorstel heeft geleid tot een oproep van de Amsterdamse driehoek van burgemeester, het hoofd van de politie en van het Openbaar Ministerie. De driehoek heeft kort voor de stemming in de Eerste Kamer in een brief opgeroepen om tegen het voorstel te stemmen. Volgens de driehoek zou de werkdruk op onder meer de politie en justitie toenemen en is er onvoldoende capaciteit om meer ontruimingen uit te voeren. Het voorstel zou bovendien contraproductief werken en niet eens nodig zijn omdat de meeste krakers uit eigen beweging vertrekken voordat er een procedure gestart hoeft te worden.

Ondanks deze oproep, is het voorstel aangenomen door de Eerste Kamer en zal de wet dus worden ingevoerd. Het Parool heeft in verschillende artikelen aandacht besteed aan de wet en heeft contact gezocht met ons kantoor. Jeroen Groenewoud heeft antwoord gegeven op verschillende vragen van de journalist over de impact van de nieuwe wetgeving. Het artikel uit het Parool is via deze link te lezen.