Vernieuwde Modelhuurcontracten woonruimte van Hielkema & co

Hielkema & co biedt al sinds 2002 Modelhuurcontracten voor woonruimte aan. Deze Modellen wordt regelmatig geactualiseerd op basis van rechtspraak, wetswijzigingen, ontwikkelingen in de markt en voortschrijdend inzicht. De laatste update dateert van 2018. Hielkema & co heeft al haar Modelcontracten nu wederom geheel geactualiseerd. Hielkema & co heeft haar aanbod aan Modelhuurcontracten bovendien aanzienlijk uitgebreid.

In 2016 had Hielkema & co haar aanbod van Modellen al aanzienlijk verruimd. Dat was nodig vanwege ingrijpende wetswijzigingen op grond van de Wet doorstroming huurmarkt. Sindsdien biedt Hielkema & co de volgende Modellen aan voor zelfstandige woonruimte:

  • Model A: Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (met een initiële huurtermijn)
  • Model B: Tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal twee jaar
  • Model C: Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met diplomatenclausule (‘tussenhuur’)
  • Model D: Tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet

 

Deze modellen zijn nu geheel geactualiseerd. Dat geldt ook voor de erbij behorende ‘Algemene Bepalingen’, die nu zijn omgedoopt tot ‘Algemene Huurvoorwaarden’. Ook de Toelichting bij de Modellen is onder handen genomen. Modellen A t/m D zijn ook in het Engels te verkrijgen.

Daarnaast heeft Hielkema & co een aantal nieuwe Modellen op de markt gebracht, zodat, naast Modellen A tot en D, ook de volgende Modellen beschikbaar (en die waar nodig volledig geactualiseerd) zijn:

  • Model E: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte voor maximaal 5 jaar;
  • Model F: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte op basis van hospitaverhuur;
  • Model G: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd;
  • Model H: Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor de verhuur aan een groep bewoners (woningdelen);
  • Model I: Huurovereenkomst voor een woonboot.

 

Ook deze Modellen zijn voorzien van een uitgebreide Toelichting.

Hielkema & co is ook doende haar Modellen voor de verhuur van bedrijfsruimte te actualiseren. Dat zijn het Model voor winkels/horeca en het Model voor overige (bedrijfs)ruimte, zoals kantoorruimte. Deze zullen in maart 2021 gereed zijn.

De Modellen zijn tegen een vergoeding te bestellen bij Hielkema & co. Indien u een mail stuurt naar info@hielkemaco.nl, ontvangt u een prijsopgave en kunt u uw bestelling opgeven.