Maaike Boomsma & betrokkenheid bij zaken

Het vastgoedrecht kent geen geheimen voor Maaike. Ze is al sinds 2011 op dit vlak in de advocatuur actief, waarbij ze zich vooral richt op het huurrecht. Wat haar daarin vooral aanspreekt, is de tastbaarheid van de onderwerpen en de concrete belangen die ermee gepaard gaan. Deze gemotiveerde en gedreven advocate adviseert, onderhandelt en procedeert dan ook graag over de aan- en verhuur van zowel woon- als bedrijfsruimten. Maaike vindt het daarbij belangrijk en fijn om benaderbaar en bereikbaar te zijn voor haar klanten. Die waarderen haar op hun beurt om haar enorme betrokkenheid bij de zaak. Maaike is sinds juni 2022 partner bij Hielkema & co.

Maaike studeerde in 2011 af aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als (master)afstudeerrichtingen Privaatrecht en Strafrecht. Vervolgens rondde ze in 2016 de specialisatie opleiding Huurrecht (VHA) af.

Wapenfeiten

Maaike heeft recent geadviseerd en/of geprocedeerd met betrekking tot de volgende kwesties:

 • Expansie, aanhuur en huurgeschillen bedrijfsruimte voor een internationale flitsbezorger;
 • Expansie, aanhuur en huurgeschillen bedrijfsruimte voor een landelijke (fast)food franchiseorganisatie;
 • Due diligence werkzaamheden (huurrecht) bij aan- en verkoop of sale and lease back van: kantorenportefeuilles, logistiek en winkelcentra;
 • Opstellen van (model)huur- en exploitatieovereenkomsten voor de Koninklijke Nederlandse LawnTennis Bond (de KNLTB);
 • Huurkwesties en ontruimingsprocedures (bedrijfsruimte) ter zake fabriekshallen;
 • Huurtransacties i.v.m. de herontwikkeling van voormalige kantoorgebouwen op een bedrijventrerrein;
 • Huurtransacties,  huurgeschillen (bedrijfsruimtes en parkeren) en relocaties bedrijfsruimtes voor winkels en horeca;
 • Advies en opstellen triple net huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten met industriële doeleinden;
 • Aanspreekpunt voor huurrechtelijke zaken van (leden van) grote makelaarsvereniging(en) zoals Makelaars Vereniging Amsterdam;
 • Aanspreekpunt voor (leden van) landelijke verhuurders belangenvereniging Vastgoed Belang;
 • Huurkwesties in verband met grootschalig onteigeningstraject wegens gemeentelijke herontwikkeling, onder meer te Rotterdam en Utrecht;
 • Vernieuwing gemeentelijke erfpachtvoorwaarden voor een (ouderen)zorginstelling;
 • Aanspreekpunt huurrechtkwesties voor vastgoed management beheerders en eigenaren (portefeuilles tussen 5.000 en 10.000 objecten).

 

Nevenfuncties en activiteiten

 • Is lid (en ex-bestuurslid van het bestuur) van de landelijke Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ)
 • Is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), de VJOJ en FRESH Professionals.
 • Geeft les over huurrechtelijke onderwerpen en publiceert artikelen in diverse (vak)tijdschriften.
 • Auteur Selectie & Essentie Jurisprudentie Huurrecht Woonruimte (Online uitgave van Uitgeverij Den Hollander)

Maaike Boomsma heeft als specialisatie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: Huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte

Neem contact op met Maaike Boomsma

Nieuws


Initiatiefwetvoorstel tot afschaffing tijdelijke verhuur woonruimte

Op 16 september 2022 hebben Kamerleden van Groenlinks en ChristenUnie een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee zij de in 2016 geïntroduceerde tijdelijke … Lees verder Initiatiefwetvoorstel tot afschaffing tijdelijke verhuur woonruimte

13 oktober 2022
Nieuws


Update wetsvoorstel goed verhuurderschap

Op 10 juni 2022 kon u onze bijdrage lezen ten aanzien van het wetsvoorstel voor de Wet goed verhuurderschap. Inmiddels … Lees verder Update wetsvoorstel goed verhuurderschap

25 augustus 2022
Nieuws


Verplichting van de verhuurder om maatregelen te nemen tegen illegale activiteiten

Als er in een onroerende zaak illegale activiteiten worden geconstateerd, zal er dikwijls actie vanuit de gemeente plaatsvinden (burgemeestersluiting dan … Lees verder Verplichting van de verhuurder om maatregelen te nemen tegen illegale activiteiten

25 augustus 2022
Nieuws


Soms ligt de bewijslast juist bij de huurder in plaats van bij de verhuurder

In sommige gevallen kan het van een eisende partij niet gevergd worden een stelling te onderbouwen, voor zover de voor … Lees verder Soms ligt de bewijslast juist bij de huurder in plaats van bij de verhuurder

25 augustus 2022
Nieuws


Signalering wetsvoorstellen – puntensysteem onzelfstandige woonruimte en goed verhuurderschap

Puntensysteem onzelfstandige woonruimte Op 3 juni 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Tweede Kamer het “Rapport … Lees verder Signalering wetsvoorstellen – puntensysteem onzelfstandige woonruimte en goed verhuurderschap

10 juni 2022
Nieuws


Kantoor Label C-verplichting 2023: Sluiting dreigt?

Op 16 juni 2021 verscheen in het Parool een artikel met de kop: “Sluiting dreigt: een derde Amsterdamse kantoren niet duurzaam … Lees verder Kantoor Label C-verplichting 2023: Sluiting dreigt?

22 juni 2021
Nieuws


Invloed van de franchiseovereenkomst op de huurovereenkomst, of één geheel?

Als de verhuurder ook de franchisegever van de huurder wordt, is het raadzaam om bij aanvang van de samenwerking zorgvuldig … Lees verder Invloed van de franchiseovereenkomst op de huurovereenkomst, of één geheel?

29 maart 2021
Nieuws


De pijn tussen een verhuurder en huurder gelijkelijk verdelen, een holle frase?

De horeca is nog steeds gesloten voor publiek en ook winkels zijn nog slechts zeer beperkt te bezoeken. De persconferentie … Lees verder De pijn tussen een verhuurder en huurder gelijkelijk verdelen, een holle frase?

29 maart 2021
Nieuws


Q en A – Corona en huur

In de vastgoedwereld is corona al geruime tijd een hot issue. Veel verhuurders en huurders zijn met elkaar in gesprek, … Lees verder Q en A – Corona en huur

8 maart 2021
Nieuws


Wet franchise brengt per 1 januari 2021 verandering in franchiserelaties

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Door de invoering van deze wet wordt de grote … Lees verder Wet franchise brengt per 1 januari 2021 verandering in franchiserelaties

24 december 2020
Nieuws


Even voorstellen: Maaike Boomsma

Per 1 november 2020 heeft Maaike Boomsma het advocatenteam van Hielkema & co versterkt. Wij stellen haar graag aan u … Lees verder Even voorstellen: Maaike Boomsma

19 november 2020